บอลสเต็ป บอลชุด

บอลสเต็ป บอลชุด

ไลบีเรีย: Bemoaning Abdoulaye Dukule’s Pot Calling Kettle Black

ไลบีเรีย: Bemoaning Abdoulaye Dukule's Pot Calling Kettle Black

การบริหารงานของจอร์จ มานเนห์ เวอาห์ เป็นการยกน้ำหนักหรืออย่างที่คนอื่น ๆ เรียกกันว่า “ขจัดความยุ่งเหยิง” ของฝ่ายบริหารในอดีต โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลช่วง 12 ปีที่ผ่านมาโดยทันที และความอกตัญญูที่น่ารังเกียจที่สุดมาจากผู้กำหนดนโยบาย ผู้ดำเนินนโยบาย และกองเชียร์ของ ระบอบการปกครองที่ล้มเหลว...

Continue reading...

ไลบีเรีย: Cities Alliance จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างขีดความสามารถสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการเงินและการจัดการขยะมูลฝอย

ไลบีเรีย: Cities Alliance จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างขีดความสามารถสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านการเงินและการจัดการขยะมูลฝอย

MONROVIA – Cities Alliance ได้เริ่มดำเนินการในการจัดหา “การประชุมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมการสร้างขีดความสามารถ” สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจัดการทางการเงินและวิสาหกิจชุมชน (CBEs) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการจัดการขยะมูลฝอยในมหานครมอนโรเวีย เวิร์กชอปซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์  ประกอบด้วยการฝึกอบรมทางการเงินแบบเร่งรัด...

Continue reading...

ไลบีเรีย: มณฑลต่างๆ เตรียมเปิดตัวการวางแผนและจัดทำงบประมาณตามเพศภาวะหลังการสร้างขีดความสามารถ

ไลบีเรีย: มณฑลต่างๆ เตรียมเปิดตัวการวางแผนและจัดทำงบประมาณตามเพศภาวะหลังการสร้างขีดความสามารถ

กันตา – รัฐบาลไลบีเรียโดยได้รับการสนับสนุนจาก UNDP ได้เสร็จสิ้นการสร้างขีดความสามารถของการฝึกอบรมผู้ฝึกอบรม (TOTs) สำหรับบุคลากรของรัฐบาลท้องถิ่นจาก 15 มณฑล ซึ่งจะเป็นผู้นำในการบูรณาการประเด็นทางเพศและการวางแผนและงบประมาณที่ตอบสนองต่อเพศให้สอดคล้องกับเต็มรูปแบบ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมหนึ่งร้อยห้าสิบคน  (150) คนประกอบด้วยฝ่ายการเงินและหัวหน้าการพัฒนา เจ้าหน้าที่วางแผนของเทศมณฑล...

Continue reading...