สิทธิในที่อยู่อาศัยที่เพียงพอในอินเดียเป็นเรื่องของ ‘เร่งด่วน’

สิทธิในที่อยู่อาศัยที่เพียงพอในอินเดียเป็นเรื่องของ 'เร่งด่วน'

“ฉันกังวลอย่างยิ่งต่อผู้คนนับล้านที่ประสบกับการถูกกีดกัน การเลือกปฏิบัติ การขับไล่ การครอบครองที่ไม่ปลอดภัย คนไร้บ้าน และผู้ที่ขาดความหวังในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงและเพียงพอในช่วงชีวิตของพวกเขา” Leilani Farha ผู้รายงานพิเศษของ UN ในเรื่องสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยที่เพียงพอเตือนเมื่อสิ้นสุดการเยือนประเทศอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 2 สัปดาห์ของเธอการเลือกปฏิบัติและการกีดกันทางสังคม การไร้ที่อยู่อาศัยในเมือง และการถูกขับไล่ 

เป็นหนึ่งในปัญหาที่อยู่อาศัยที่ซับซ้อนที่สุด ตามข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิของสหประชาชาติ

“ฉันได้รับแจ้งว่าการขับไล่ส่วนใหญ่มักจะดำเนินการกับประชากรที่เปราะบางที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นแบ่งความยากจน” ฟาร์ฮากล่าว และเสริมว่า “การบังคับขับไล่มักจะดำเนินการโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับผู้อยู่อาศัย ไม่เพียงพอ หรือการบอกกล่าวใด ๆ และมักส่งผลให้ไร้ที่อยู่อาศัย”

ขณะที่ตระหนักถึงความพยายามของอินเดียในการจัดการกับปัญหาความเหลื่อมล้ำและสภาพความเป็นอยู่ในชุมชนแออัดทั่วประเทศ ตลอดจนการดูแลเรื่องน้ำ สุขอนามัย และไฟฟ้าในพื้นที่ฟื้นฟูและการพัฒนาใหม่บางแห่ง คุณฟาร์ฮาย้ำว่าจำเป็นต้องทำอีกมากเพื่อปรับปรุงความไม่เท่าเทียมกันในเมือง พื้นที่“การตอบสนองเชิงนโยบายสองทางเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน แนวทางหนึ่งจัดการกับปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยที่ค้างอยู่ และอีกแนวทางหนึ่งที่เตรียมอินเดียให้พร้อมสำหรับความต้องการที่อยู่อาศัยที่กำลังจะเกิดขึ้น” เธอกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญของ UN ยังเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองกฎหมายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

ตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติการเลื่อนการเลื่อนการขับไล่ ภาระหน้าที่เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านอย่างเพียงพอ และที่สอดคล้องกับแผนของรัฐที่ก้าวหน้าที่สุดบางส่วนสำหรับการฟื้นฟูในถิ่นที่อยู่สำหรับผู้อาศัยในสลัมถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและมีความสำคัญอย่างยิ่ง นางฟาร์ฮากล่าว

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้รายงานพิเศษได้รับการแต่งตั้งจากสภาสิทธิมนุษยชน ในเจนีวา เพื่อตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ของประเทศหรือหัวข้อสิทธิมนุษยชนที่เฉพาะเจาะจง ตำแหน่งดังกล่าวเป็นตำแหน่งกิตติมศักดิ์และผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ UN และไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน

ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 

ซึ่งตรวจพบครั้งแรกในจีนเมื่อ 4 ปีที่แล้ว กลับมาระบาดอีกครั้งตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559 องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO ) และองค์การอนามัยโลก (OIE) ได้รายงาน ไวรัสนี้อาจถึงตายได้ทั้งคนและสัตว์ปีก

วินเซนต์ มาร์ติน ผู้แทน FAO ประจำประเทศจีนกล่าวว่า “เพื่อปกป้องสุขภาพของมนุษย์และการดำรงชีวิตของผู้คน จำเป็นต้องจัดการกับโรคที่แหล่งกำเนิดของโรคในสัตว์ปีก: ความพยายามจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายการกำจัด H7N9 จากฟาร์มและตลาดที่ได้รับผลกระทบ”

สายพันธุ์ H7N9 นั้นถือว่ามีถิ่นกำเนิดในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของจีน และเมื่อต้นเดือนมีนาคม มีการประเมินว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วยไข้หวัดนกในมนุษย์มากกว่าสายพันธุ์อื่น ๆ ของไข้หวัดนกรวมกัน

กระทรวงเกษตรของจีนได้สั่งการให้สัตวบาล สัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ ดำเนินการประสานงานอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของไวรัส ประเทศเพื่อนบ้านมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมีการเชื่อมโยงการค้าสัตว์ปีกกับจีน

credit : przedszkolefantazja.net
rfanj.org
samsundahaliyikama.net
smokeandsmokepracticespot.com
phathocvienpghh.net
theadultcoalition4.com
habtnet.net
robinfinckfans.com
fardanza.org
facetsoffood.com
cheaperfakeraybans.com
realhaloplayers.com